แก้นม: สาเหตุ อาการ และวิธีรักษา

แก้นมเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในเด็กและผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้ที่กำลังสตรีมีครรภ์และในช่วงวัยทำงาน ซึ่งสาเหตุของโรคนี้ไม่แน่ชัดนัก แต่มักจะมีวิธีรักษาและป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นบทความนี้จะพูดถึงเกี่ยวกับ สาเหตุ อาการ และวิธีรักษาแก้นมในมุมมองของสาธารณะสุข

สาเหตุของแก้นม

การประกอบอาชีพที่ต้องใช้แรงกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อช่วงหลัง หรือการนั่งเก้าอี้นานๆ เป็นต้น อาจทำให้เกิดภาวะแก้นมได้ ส่วนในผู้ที่กำลังสตรีมีครรภ์ต้องระมัดระวังที่เป็นภาวะแพ้ภูมิต้านทานต่างๆ เช่น ภูมิแพ้ ฝุ่น และสารเคมีทั้งภายนอกและภายในอาคาร ที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดแก้นมได้

อาการของแก้นม

อาการของแก้นมมักจะมีลักษณะเป็นการบวมและปวดหรือปวดร่วงโดยเฉพาะช่วงเย็นหรือช่วงไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อเป็นเวลานาน เช่น ช่วงตื่นเช้าหรือหลังจากนั่งเก้าอี้นานๆ นอกจากนี้ ยังมีอาการระคายเคืองและแสบปวดบริเวณหลังส่วนล่างของร่างกาย

วิธีรักษาแก้นม

การรักษาแก้นมย่อมขึ้นอยู่กับสาเหตุแรกเริ่มที่ทำให้เกิดโรคนี้ แต่สำหรับผู้ที่เป็นแก้นมเนื่องจากการนั่งเก้าอี้นานๆ หรือการใช้กล้ามเนื้ออย่างต่อเนื่อง แนะนำให้เปลี่ยนท่านั่งบ่อยๆ นอกจากนี้ยังมีวิธีรักษาโ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *